מחיר הדלק בארץ יקר, בגלל מיסים גבוהים. מעל שני שלישים ממחיר הדלק הם מיסים.

אנו משלמים מעל שלושה שקלים מס בלו על הדלק,

המע"מ שאנו משלמים ברכישת דלק, מוטל על מחיר הדלק והבלו ביחד!

הרווח של חברות הדלק עומד על כעשרה אחוזים ממחיר הדלק.

האוצר מטיל מס בלו של שלושה שקלים ועשר אגורות לערך לליטר, ועל כל זה מוטל המע"מ.