שינוי במדיניות הטיפול בכספי פיצויים בקרנות הפנסיה, קופות הגמל וביטוח מנהלים.

שינוי מדיניות בנושא הטיפול בכספי הפיצויים שבקרנות הפנסיה, ביטוחי המנהלים וקופות גמל.

קינון ברירת מחדל שתטיב עם ציבור העובדים.

בפינה רו״ח הראל שרעבי סגן בכיר לממונה על שוק ההון באוצר,

אלון ספונרו, מנכ"ל ובעלים של חברת פרישה מוקדמת, משמש בין היתר יועץ מלווה מקצועית את רוב החברות המנהלות של קרנות הפנסיה החדשות ומרצה מוביל בתחום.