תעודות סל, יתרונות מול חסרונות, מה מסוכן יותר חוזה, קרן נאמנות, או תעודת סל.

תעודת סל העוקבת אחרי מחיר חוזה עתידי של חבית נפט גלמי, עולה היום בין ארבעה לחמישה דולרים.

החוזה העתידי המציין את מחיר המסחר על אותה חבית נפט גלמי, עומד על כתשעה עשר אלף דולרים.

התנודתיות במסחר בחוזה עתידי גבוה ומסוכנת בגלל מינוף גבוה.

המסחר בתעודות סל קל פשוט ודומה למסחר במניות.

חשוב לבדוק שמנפיק תעודת הסל הינו מוסד פיננסי גדול ויציב מבחינה כלכלית, על מנת להימנע מהפסד הכסף בגלל פשיטת רגל של המוסד המנפיק.

הכסף המושקע בקרנות נאמנות, בטוח מפני סכנת העלמות הקרן כתוצאה מפשיטת רגל, אך עלויות המסחר בקרן,