מהלך חשוב שהחל משרד האוצר, בהוראת כחלון. יתרונות, אך גם בעיה אחת לא ברורה.

ליפני למעלה מארבע שנים החלו אנשי אגף שןק ההון באוצר, לנסות ליעל את ניהול קרנות הפנסיה שלנו. היו כמה אמירות בתקשורת לגבי מודלים אחדים.

 היום בהוראת שר האוצר כחלון הוכנה טיוטה, הדומה מאוד בסעיפה להצעה שהוגשה ליפני למעלה מארבע שנים לאוצר, ע״י אלון ספונרו.

אלון, מתאר סעיף בעיתי אחד שחשוב מאוד לטפל בו, להבטחת הצלחת התוכנית.

היתרונות נובעים מהוראת שימוש באיגרות חוב מיועדות, מבטיחות תשואה לחלק מהנכסים שלנו, בקרנות הפנסיה.

מעתה הבטחה זו תינתן על פי חתך גיל. על כך בפינה..

בפינה אלון ספונרו , מנכ"ל ובעלים של חברת פרישה מוקדמת, משמש בין היתר יועץ מלווה מקצועית את רוב החברות המנהלות של קרנות הפנסיה החדשות ומרצה מוביל בתחום.

מאיר שביט בעבר מנכל איגוד חברות הביטוח.

רואה חשבון הראל שרעבי סגן בכיר לממונה על שוק ההון במשרד האוצר