מחיר הדלק בארץ יקר, בגלל מיסים גבוהים. מעל שני שלישים ממחיר הדלק הם מיסים.

2018-11-09T22:36:00+02:00

מחיר הדלק בארץ יקר, בגלל מיסים גבוהים. מעל שני שלישים ממחיר הדלק