מחיר הגז לצרכן בארץ, עלו מעט משנת אלפיים, אך לא יורדים, למרות ממצאי הגז באגן הים התיכון.

מחיר הגז לצרכן בארץ, עלו מעט משנת אלפיים אך לא יורדים, למרות ממצאי הגז באגן הים התיכון.

לסיכום. על פי מר גבע גזית, כמה סיבות לכך שהפקת גז משדות הגז תמר ולויתן, לא הקטינה את מחירי הגז לצרכן:
הסיבה הראשונה, הסכמי תעריפי הגז הגבוהים יחסית שעליהם חתמה המדינה, עם חברות הפקת הגז.
הסיבה השנייה, מחיר הגז לצרכן גבוה מישום שהוא כולל מחיר אחסון ושיענוע לצרכן.
מר גבע גזית אומר שמחיר הגז בישראל נשאר יציב, יחסית לשינויים במחירי הגז בעולם, משנת אלפיים ועד היום.
לנו הצרכנים, נותר להמתין ולקוות, שבעת חידוש הסכמי מחיר הגז, בין המדינה לבין חברות הגז, ילקח בחשבון, שמחירי גז נמוכים, יביאו לשינוי בתעריפי החשמל למשקי הבית ולתעשיה.
כך תשיג המדינה את החשוב מכל, הוזלת מוצרי הצריכה שלנו, שלשם יצורם משתמשים בחשמל המופק מגז.
לנו המנהלים מישקי בית, הוצאות המחייה יוקטנו.
מה שיגרום לצמיחה כלכלית במשק, באמצעות הגדלת כח הקניה שלנו.
איחןלי
שנה אזרחית טובה יותר לכולנו.