טיול אל הכפר ע'ג'ר, מדריך הסיור בכפר, מר' ג'מאל חטיב.

כפר עלווי סורי במקור. היום ממוקם על הגבול שבין ישראל ולבנון.

במשך השנים חוו אנשי הכפר תהפוכות שלטון מתחלפות.

הכפר נותק במהלך  מלחמת ששת הימים ממדינת האם סוריה.

עבר ניסיונות חלוקה מוזרות. לכן כל מי שנישאל היום מה הוא יודע על הכפר אומר: הא כן זה הכפר שמחולק לשניים..

הסרט מספר את סיפור הכפר. הוא מוגש כאן, בחן רב על ידי מר חטיב ג'מאל, מורה ומחנך בבית הספר שבכפר ע'ג'ר.