האם אזרחי ישראל מקבלים יעוץ פנסיוני המבוסס על מידע חסר, העלול לגרום לנזק בלתי הפיך?

המסלקה הפנסיונית: מערכת שהוקמה ביוזמת רשות שוק ההון באוצר,

רשות שוק ההון באוצר מחייב ליפני מתן יעוץ פנסיוני להשתמש במסלקה, כל יועץ פנסיוני,

סוכן ביטוח פנסיוני, או משווק פנסיוני ישיר מטעם הגופים המוסדיים (חברות הביטוח והחברות המנהלות את קרנות הפנסיה וקופות הגמל) .

מנכ"ל המסלקה הפנסיונית, מר עמיר טל אומר בפינה:  "יש עדיין מיידעים כאלה ואחרים, שלא עוברים דרך המסלקה. העברת המידע דרך המסלקה נעשית על בסיס פורמט אחיד, שנקבע לנו ולכל השוק ע"י רשות שוק ההון, והוא זה שגודר וקובע את התכולה ואת המידע שיעבור".

עוד הוא מוסיף כי  המסלקה מספקת מענה מדי חודש בשיעור העומד על  140,000 עד 150,000 בקשות מידע.